Aktualności Powrót

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

5 listopada został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Tego dnia rozpoczynają się obchody 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet zwana także kampanią „Białej Wstążki” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Kampania 16 dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet zakończy się 10 grudnia. Jest to bowiem Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a przemoc wobec kobiet jest jednym z najokrutniejszych i najpowszechniejszych przejawów łamania tych praw.

Jak to się zaczęło?

W 1991, grupa mężczyzn z Kanady zdecydowała, że będzie zachęcać mężczyzn do mówienia o przemocy wobec kobiet. Akcja była wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tysięcy mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. W tym samym roku Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 25 listopada, został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Dzień ten nazywany jest Dniem Białej Wstążki.

Symbolem kampanii jest biała wstążka.

Statystyka

Według danych Komendy Głównej Policji w 2015 roku pokrzywdzonych przemocą w rodzinie zostało ogółem 97 501 osób, z czego 71,15% stanowiły kobiety; 17,84% małoletni; 11% mężczyźni. Nie jest znana płeć osób doświadczających przemocy poniżej 18 r.ż. ponieważ obecne formularze statystyk dotyczących przemocy nie uwzględniają tej cechy.

Najczęściej przemocy wobec osób najbliższych dopuszczali się mężczyźni stanowiąc 92,7% ogólnej liczby sprawców, która w 2015 roku wynosiła 70 034. Z kolei kobiety – sprawcy przemocy stanowiły łącznie 6,9% tej liczby, a nieletni sprawcy 0,4%.[1]

Statystycznie większość osób doświadczających przemocy w rodzinie stanowią kobiety, a w dalszej kolejności kategorie osób, których płeć nie jest uwzględniona: małoletni, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością. Bardzo często ofiarami przemocy w rodzinie są też dzieci – świadkowie przemocy. Według raportu z badań przygotowanego przez Instytut Millward Brown SMG/KRC na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2012 roku 62% osób dotkniętych przemocą w rodzinie, których sytuacją zajmował się zespół interdyscyplinarny i grupy robocze w 2012 roku w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” stanowiły wyłącznie kobiety.[2]

[1] Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50....
[2] Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/grupy robocze, a także realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.