Aktualności

Nowy numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 800-12-00-02

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku działający na zlecenie PARPA Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest dostępny przez całą dobę.

Czytaj więcej

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

Miliony ludzi na świecie, tysiące organizacji pozarządowych i wiele agend rządowych na całym świecie nagłaśniają problem przemocy wobec kobiet. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wspiera tę ważną akcję.

Czytaj więcej

Kampania radiowa i internetowa dotycząca niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet: „Przemoc seksualna. Często zaczyna się od słów.”

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219), w tym przeciwdziała dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną poprzez, między innymi, promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania.

Czytaj więcej

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia

W dniu 18 grudnia 2015 r. Prokurator Generalny wydał wytyczne dla prokuratorów dotyczące zasad postępowania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia

Czytaj więcej