Aktualności

Od pokoju w domu do pokoju na świecie: edukacja o bezpieczeństwie dla wszystkich. Dziś (25 listopada) rozpoczyna się ogólnoświatowa akcja „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.

Dziś (25 listopada) rozpoczyna się ogólnoświatowa akcja „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.

Czytaj więcej

Procedura postępowania placówki medycznej wobec osoby, która doświadczyła przemocy seksualnej

W dniu 23 listopada 2015 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania zakończyło pomyślnie konsultacje z Ministerstwem Zdrowia nad Procedurą postępowania placówki medycznej wobec osoby, która doświadczyła przemocy seksualnej. Wdrożenie procedury stanowi realizację jednego z działań przyjętego w grudniu 2013 r. Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 i prowadzi do doskonalenia prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Czytaj więcej

Procedura policji postepowania z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej

W dniu 23 lipca 2015 r. Komendant Główny Policji wydał Wytyczne nr 1 w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji poz. 59). Na podstawie § 58 ust. 12 wprowadzona została Procedura postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej. Wdrożenie procedur stanowi realizację jednego z działań przyjętego w grudniu 2013 r. Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 i prowadzi do doskonalenia prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Czytaj więcej

Otwarcie strony internetowej www.przemoc.gov.pl

Niniejsza strona internetowa ma na celu przedstawienie w sposób jasny, przejrzysty, przystępny dla każdego wszechstronnych informacji na temat przemocy seksualnej. Strona powstała w ramach projektu „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Czytaj więcej