Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Przemoc seksualna jest nie tylko traumatycznym przeżyciem, ale też przestępstwem, za które sprawca powinien ponieść karę. Obowiązkiem państwa jest ochrona swoich obywateli, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz ściganie sprawców przestępstw. Zgwałcenie i inne formy przemocy seksualnej są przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że osoba pokrzywdzona takim przestępstwem nie musi składać specjalnego wniosku o ściganie sprawcy.

Jeśli doznałaś/doznałeś przemocy seksualnej jak najszybciej zgłoś się na Policję lub do prokuratury.

Czytaj więcej