Doznałeś/aś przemocy seksualnej

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Osoba, która padła ofiarą przemocy seksualnej, potrzebuje współczucia, zrozumienia, troski i wsparcia, jednakże nie wszystkie ofiary reagują i czują się tak samo. Jeśli znasz osobę, która doświadczyła takiej przemocy lub byłeś jej świadkiem, pamiętaj o tym, jak ważna jest Twoja reakcja.

Pamiętaj o tym, aby nigdy nie oceniać sytuacji i nie interpretować w jaki sposób dana osoba się zachowywała. Nie wypytuj się o szczegóły zdarzenia (np. o to jak była ubrana lub w jakim miejscu przebywała) – osoba, która doznała przemocy seksualnej może nie chcieć o tym mówić a takie pytania mogą powodować większy stres.

Nigdy nie obwiniaj pokrzywdzonej/ego! To napastnik jest winny  czynu którego dokonał! Pamiętaj, że nikt nie zasługuje na przemoc seksualną ani nie prosi o bycie zgwałconym!

Zadbaj o komfort, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę akceptacji. Zamiast sugerować gotowe rozwiązania, zapytaj, co możesz dla niej/niego zrobić, co byłoby pomocne.

Pomoc i wsparcie możesz okazać:

 • Zachowując spokój. Twoje mocne emocje i gniew, mogą przyprawić ofiarę o jeszcze większą traumę.
 • Zachęcając osobę, która doznała przemocy seksualnej do udania się do lekarza
  i przeprowadzenia badań.
 • Zachowując dyskrecję i poufność. To osoba, która doznała przemocy powinna sama zdecydować kto się dowie o tym, co ją spotkało.
 • Pozwalając jej wyrażać swoje uczucia. Słuchaj jej, nie oceniaj i nie zmuszaj do zwierzeń, na które nie jest gotowa. Zachęć do konsultacji z psychologiem.
 • Wierząc jej słowom i dając do zrozumienia, że przemoc seksualna i gwałt to wina sprawcy, a nie ofiary.
 • Nie oceniając jej reakcji. Każda reakcja jest „normalna”.

Przemoc seksualna jest wydarzeniem traumatycznym i silnie obciążającym psychicznie. Każdy na takie wydarzenie może reagować inaczej, a uczucia i stan psychiczny mogą się ciągle zmieniać. Osoba, która doznała przemocy seksualnej, może i ma prawo odczuwać wiele różnych, silnych emocji.

U osób, które doznały przemocy seksualnej, często pojawiają się natrętnie powracające myśli
o wydarzeniu, stany lękowe, poczucie winy oraz różnego rodzaju somatyzacje (objawy fizyczne na tle psychicznym).

Badania wskazują, że u 80% ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD), charakteryzującego się m.in. poprzez:

 • powtórne przeżywanie stresującego wydarzenia (w myślach lub snach), czemu towarzyszy silne napięcie i negatywne emocje;
 • uporczywe unikanie bodźców związanych z wydarzeniem lub ogólna utrata wrażliwości na bodźce;
 • utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia psychicznego (lękliwość, problemy
  z zasypianiem i koncentracją, nadmierna czujność).

Przemoc seksualna jest użyciem seksu jako narzędzia dla wyrażenia przemocy, siły i agresji napastnika, dlatego nie obawiajmy się skorzystać ze specjalistycznej pomocy.

Przemoc seksualna jest nie tylko traumatycznym przeżyciem, ale też przestępstwem, za które sprawca powinien ponieść karę. Obowiązkiem państwa jest ochrona swoich obywateli, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz ściganie sprawców przestępstw. Zgwałcenie i inne formy przemocy seksualnej są przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego. Oznacza to, że osoba pokrzywdzona takim przestępstwem nie musi składać specjalnego wniosku o ściganie sprawcy.

Jeśli doznałaś/doznałeś przemocy seksualnej jak najszybciej zgłoś się na Policję lub do prokuratury.

Przemoc seksualną najlepiej zgłosić bezpośrednio po zdarzeniu !

Ofiara przemocy seksualnej może zwrócić się do wielu instytucji publicznych w celu uzyskania pomocy. Oprócz organów ścigania, ofiara może się udać do palcówek służby zdrowia lub pomocy społecznej albo też organizacji pozarządowych. Każda z tych instytucji ma obowiązek udzielić pomocy oraz poinformować ofiarę o przysługującej jej prawach.

Niezbitymi dowodami w sprawie mogą być zarówno ślady na ciele czy ubraniach (np. włosy, ślina czy nasienie sprawcy) jak i te, które pozostały na miejscu zdarzenia. Poinformowanie policji umożliwi jej jak najszybsze zabezpieczenie wszelkich dowodów i może pomóc w szybszym wykryciu lub zatrzymaniu sprawcy.