Aktualności Powrót

Kampania radiowa i internetowa dotycząca niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet: „Przemoc seksualna. Często zaczyna się od słów.”

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania realizuje projekt finansowany ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w 2016 r. W ramach projektu w listopadzie 2016 r. realizowana jest kampania radiowa i internetowa dotycząca niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet: „Przemoc seksualna. Często zaczyna się od słów.”

Celem kampanii jest stworzenie przekazu podkreślającego niedopuszczalność przemocy seksualnej wobec kobiet oraz obalenie nieprawdziwych i szkodliwych mitów i stereotypów dotyczących przemocy seksualnej. Celem kampanii jest również pokazanie, że:

  • problem ten w przeważającym stopniu dotyczy kobiet;
  • przemoc seksualna jest zjawiskiem nagannym oraz jest przestępstwem (również w sytuacji, kiedy taką przemoc stosuje mąż lub partner wobec żony lub partnerki w formalnym lub nieformalnym związku).


 

 

 

Kampania realizowana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, finansowana
z funduszy norweskich i EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii"