Aktualności Powrót

Nowy numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 800-12-00-02

Ponadto numer telefonu został zmieniony na 800-12-00-02, co oznacza, że jest całkowicie bezpłatny dla osób dzwoniących (koszty pokrywa PARPA jako właściciel numeru).  Oprócz całodobowej dostępności do pomocy psychologicznej, wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", w ramach którego działa ww. Telefon, oferuje:

  • Konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim - poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim - wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje prawne - poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50), środa godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)
  • Konsultacje dla przedstawicieli służb - środy godz. 10.00-13.00 (tel. 22/250-63-12)
  • Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype - poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 (pogotowie.niebieska.linia) - także dla osób posługujących się językiem migowym
  • Porady e-mailowe - niebieskalinia@niebieskalinia.info
  • Interwencje - w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, oraz w sytuacjach kiedy sprawca przemocy ma wyrok w zawieszeniu za przemoc wobec członków rodziny lub przebywa na warunkowym przedterminowym zwolnieniu a nadal stosuje przemoc w rodzinie
  • Stronę internetową ww.niebieskalinia.info
  • Bazy danych.