Ochrona zdrowia

Obowiązkiem placówki ochrony zdrowia jest udzielenie wsparcia i pomocy medycznej.

Udając się do placówki ochrony zdrowia należy spodziewać się, że personel medyczny przeprowadzi wywiad lekarski polegający m.in. na:

  • ocenie stanu ogólnego zdrowia,
  • badaniu podmiotowym wdrażającym właściwe procedury medyczne, w tym na zadaniu pytań dotyczących wieku i danych identyfikacyjnych, daty, czasu i okoliczności zdarzenia oraz czynności wykonywanych przez Ciebie po zdarzeniu,
  • badaniu przedmiotowym obejmującym ocenę stanu całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem okolic podbrzusza, wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ud, pośladków oraz krocza (w przypadku kobiet i dziewczynek również badanie ginekologicznego, a w przypadku mężczyzn lub chłopców urologiczno-chirurgicznego);
  • pobraniu i zabezpieczeniu materiału biologicznego (próbek) zgodnie z zawartością pakietu kryminalistycznego dostarczonego przez policję.

 

Personel medyczny powinien, w sposób zrozumiały i przystępny, poinformować Cię o przysługujących Ci prawach pacjenta, w szczególności o:

  • prawie do informacji o planowanych działaniach,
  • prawie wyrażania zgody na badania oraz na dalsze planowane działania.

 

W trakcie trwania wywiadu lekarskiego masz prawo poprosić o obecność osoby asystującej (wskazana przez Ciebie osoba bliska, lekarz, pielęgniarka). Personel medyczny powinien  uszanować twoją decyzję w tym zakresie.

Personel medyczny jest zobowiązany udzielić Ci wyczerpujących informacji o stanie Twojego zdrowia.

W celu przeciwdziałania zakażeniom przenoszonym drogą płciową, w tym HIV, personel medyczny powinien udzielić Ci informacji oraz pomocy (na miejscu bądź skierowanie do miejsca gdzie taka pomoc może być udzielona efektywnie).

Obowiązkiem personelu medycznego jest przeciwdziałanie zajściu w niechcianą ciążę poprzez ocenę ryzyka i wskazanie odpowiednich metod i środków.