Ośrodek pomocy społecznej

Pomoc społeczna może być udzielana osobom i rodzinom poszkodowanym przemocą seksualną m.in.: z tytułu przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi oraz zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Pracownik socjalny może pomóc zorganizować dla Ciebie pomoc prawną i psychologiczną.

Znajdź najbliższą jednostkę pomocy społecznej w Rejestrze Jednostek Pomocy Społecznej tutaj