Aktualności Powrót

Otwarcie strony internetowej www.przemoc.gov.pl

Niniejsza strona internetowa ma na celu przedstawienie w sposób jasny, przejrzysty, przystępny dla każdego, wszechstronnych informacji na temat przemocy seksualnej. Strona powstała w ramach projektu „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa obecnego systemu dostarczania informacji i obsługi ofiar przestępstw seksualnych przez policję, sąd i prokuraturę.