Aktualności Powrót

Procedura postępowania placówki medycznej wobec osoby, która doświadczyła przemocy seksualnej

Procedura, opracowana przez fundację Feminoteka we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,  poddana  została procesowi szczegółowych konsultacji z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, w szczególności Ministerstwem Zdrowia, oraz ekspertów reprezentujących sektor społeczny.


Procedura ma charakter instruktażowy w zakresie czynności podejmowanych  z udziałem osób pokrzywdzonych przestępstwem na tle seksualnym. Ma ona na celu poprawę jakości działań, realizowanych przez placówki medyczne.


Pełny tekst Procedury postępowania placówki medycznej z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej można znaleźć poniżej.