Przemoc seksualna Powrót

JEŻELI ZNASZ OSOBĘ, KTÓRA DOZNAŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Osoba, która padła ofiarą przemocy seksualnej, potrzebuje współczucia, zrozumienia, troski i wsparcia, jednakże nie wszystkie ofiary reagują i czują się tak samo. Jeśli znasz osobę, która doświadczyła takiej przemocy lub byłeś jej świadkiem, pamiętaj o tym, jak ważna jest Twoja reakcja.

Pamiętaj o tym, aby nigdy nie oceniać sytuacji i nie interpretować w jaki sposób dana osoba się zachowywała. Nie wypytuj jej o szczegóły zdarzenia (np. o to jak była ubrana lub w jakim miejscu przebywała) – osoba, która doznała przemocy seksualnej może nie chcieć o tym mówić, a takie pytania mogą powodować większy stres.