Przemoc seksualna Powrót

Formy przemocy seksualnej

Przemoc seksualna może przybierać bardzo różne formy.

Zdecydowana większość działań stanowiących przemoc seksualną to przestępstwa. W związku z niedawnymi zmianami prawa karnego, ściganie sprawców przemocy seksualnej następuje z urzędu. Osoba, która doznała przemocy seksualnej po 27 stycznia 2014 r. nie musi składać wniosku, aby organy ścigania rozpoczęły i przeprowadziły postepowanie karne w sprawie.

W przypadku niektórych przejawów przemocy seksualnej ochrona prawna zapewniona jest dodatkowo lub wyłącznie przez przepisy z zakresu prawa pracy lub prawa cywilnego.

To w jaki sposób dany akt przemocy seksualnej zostanie zakwalifikowany, jaka ochrona przysługuje osobie, która doznała danej formy przemocy i jaka jest odpowiedzialność sprawcy zależy od rodzaju czynu.