Przemoc seksualna Powrót

Informacje ogólne

Przemoc seksualna jest problemem obecnym na całym świecie. Niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego, psychicznego i reprodukcyjnego osób, które jej doznały. Przemoc seksualna może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć, etniczność, religię czy pochodzenie. Może ona przybierać bardzo różne formy, których wspólnym mianownikiem jest brak zgody lub brak zdolności wyrażenia zgody na daną formę niechcianego kontaktu seksualnego. Niezależnie od tego, czy przemocy seksualnej doświadcza się ze strony osób obcych, znajomych czy bliskich, jest ona zawsze doświadczeniem głęboko bolesnym i naruszającym godność człowieka. Konsekwencje doświadczenia przemocy mogą być odczuwane przez długie lata.

Osoby, które doznały przemocy seksualnej oprócz traumy związanej z samą napaścią, muszą się niekiedy borykać z negatywną i pełną uprzedzeń reakcją otoczenia na krzywdę, która ich spotkała. Zdarza się, że są obwiniane o sprowokowanie sytuacji - niewłaściwym strojem, piciem alkoholu lub przebywaniem w niewłaściwych miejscach.

Należy pamiętać, że nic nie usprawiedliwia przemocy seksualnej! Winy za przemoc seksualną nie ponosi osoba, która jej doznała ! To sprawca jest winny !

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele fałszywych i krzywdzących przekonań na temat przemocy seksualnej, w szczególności gwałtu, które mogą być powielane zarówno przez bliskie otoczenie osób, które doznały przemocy seksualnej jak i funkcjonariuszy organów ścigania i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Powtarzane i nieprawdziwe mity dyskredytują osobę, która doznała przemocy  seksualnej, zrzucają całą odpowiedzialność za napaść na nią i wybielają oraz często rozgrzeszają sprawcę.

NIE jest prawdą że:
Tylko atrakcyjne i młode kobiety padają ofiarą przemocy seksualnej.
Pewien strój czy zachowanie „zaprasza do”  do przemocy  seksualnej i usprawiedliwia ją.
"Nie" znaczy "tak".
Kobiety tylko udają że nie chcą uprawiać seksu, a tak naprawdę uwielbiają być do niego zmuszane.
Przemocy seksualnej dopuszczają się tylko obcy „degeneraci”.
Mężczyźni nie potrafią się powstrzymać.