Przemoc seksualna Powrót

Konsekwencje przemocy seksualnej

Przemoc seksualna może mieć długotrwałe negatywne konsekwencje dla samych ofiar, ich rodzin czy całych społeczności.

Do konsekwencji fizycznych, oprócz niechcianych ciąż, zaliczyć mżna m.in.:

 • obrażenia części intymnych,
 • choroby przenoszone drogą płciową,
 • chroniczny ból,
 • zaburzenia układu pokarmowego,
 • migreny lub inne częste bóle głowy,
 • komplikacje ginekologiczne,
 • rak szyjki macicy.

Jeśli do zbliżenia doszło z użyciem przemocy dochodzą do tego obrażenia ciała i uszczerbki na zdrowiu  wynikające ze stosowania przemocy, które mogą prowadzić nieraz do utraty życia.

Przemoc seksualna prowadzi do równie poważnych konsekwencji psychicznych, natychmiastowych i mających ciągły albo długotrwały charakter.

Do natychmiastowych konsekwencji psychicznych należą m.in.:

 • szok,
 • wyparcie traumatycznych przeżyć,
 • lęk,
 • niepokój,
 • zagubienie,
 • wycofanie,
 • poczucie wstydu lub obwinianie się,
 • nerwica lub ogólna nieufność wobec ludzi.

Ofiara może również nabyć zespół stresu pourazowego objawiający się emocjonalnym otępieniem, zaburzeniami snu, ciągłym przypominaniem traumatycznego zajścia.

Do chronicznych konsekwencji psychicznych można zaliczyć m.in.:

 • depresję,
 • ogólny niepokój,
 • myśli lub próby samobójcze,
 • zespół stresu pourazowego,
 • niechęć i unikanie zbliżeń seksualnych,
 • obniżone poczucie własnej wartości.

Przemoc seksualna rodzi również konsekwencje psychologiczno-społeczne, które mogą  przejawiać się m.in. w:

 • napiętych relacjach z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi,
 • ograniczeniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi,
 • mniejszym prawdopodobieństwie stworzenia stałego, trwałego związku intymnego,
 • alienacji społecznej,
 • większej skłonności do ryzykownych zachowań polegających na przykład na nadużywaniu alkoholu, narkotyków, przygodnych i częstych kontaktach seksualnych,
 • ogólnej trudności w nawiązywaniu relacji.

 

Źródła:

Yuan NP, Koss MP, Stone M. The psychological consequences of sexual trauma. National On-line Resource Center on Violence Against Women. 2006. Adres URL: http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=349

World Report on Violence and Health, WHO 2002 Sexual Violence (Chapter 6), Adres URL: http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_chap6_eng.pdf?ua=1