Przemoc seksualna Powrót

Nadużycie stosunku zależności

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Zgodnie z polskim prawem przestępstwa dopuszcza się osoba, która mając prawny lub faktyczny wpływ na los innej osoby, świadomie korzysta z tego aby doprowadzić do kontaktów seksualnych. Przestępstwa tego dopuszcza się również osoba, która wykorzystuje trudną sytuację życiową innej osoby w celu doprowadzenia do kontaktów seksualnych.

Przestępstwo to zagrożone jest karą do lat 3 pozbawienia wolności a jego ściganie następuje z urzędu.

Art. 199.  Kodeksu Karnego

§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego,

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy.