Przemoc seksualna Powrót

Wykorzystanie bezradności, upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Zgodnie z polskim prawem obydwoje partnerzy seksualni powinni być świadomi tego, co robią i jakie ich czyny przyniosą konsekwencje. Ktoś kto doprowadza do kontaktu seksualnego z osobą, która nie jest w stanie zrozumieć co się dzieję i tym samym nie potrafi podjąć w pełni świadomej decyzji co do tego, czy chce, czy też nie chce kontaktów seksualnych, popełnia przestępstwo zagrożone karą od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności (więzienia).

Do przestępstwa dochodzi zarówno w przypadku doprowadzenia przez sprawcę do obcowania płciowego (stosunku waginalnego lub analnego) jak i do innej czynności seksualnej (np. seks oralny, ocieranie się, obmacywanie, masturbacja). Bada się czy sprawca inicjując kontakty seksualne wykorzystał bezradność ofiary lub czy ofiara, z uwagi na jej chorobę umysłową, nie była w stanie lub nie mogła kierować swoim postępowaniem. Jeżeli doprowadzając do kontaktów seksualnych sprawca dodatkowo użył przemocy, groźby lub podstępu mamy do czynienia ze zgwałceniem a nie wykorzystaniem bezradności.

Ściganie tego przestępstwa następuje z urzędu !

Art. 198. Kodeksu Karnego

Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.