Aktualności Powrót

Wytyczne Prokuratora Generalnego dotyczące zasad postępowania w sprawach o przestępstwo zgwałcenia

Wytyczne weszły w życie z dniem podpisania. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania wnioskowała o ich wydanie przez Prokuratora Generalnego już w maju 2015 r. Celem wytycznych jest uregulowanie postępowania prokuratorów w sprawach, dotyczących najgroźniejszych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Prokurator Generalny polecił przyjęcie przez prokuratorów zasad postępowania w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 197 kk, które mają na względzie dobro pokrzywdzonej (pokrzywdzonego), którą należy traktować z należytym taktem, kulturą, profesjonalizmem i poszanowaniem godności, zapobiegając zjawisku wtórnej wiktymizacji i mając na uwadze fakt, że czynności te dotykają intymnej sfery prywatności.